محمدمهدی عسگرپوررئیس هیئت‌مدیره خانه سینما: وظیفه ما پیگیری است

محمدمهدی عسگرپوررئیس هیئت‌مدیره خانه سینما: وظیفه ما پیگیری است

شرق نوشت: گفت‌وگو ما با محمدمهدی عسگرپور، رئیس هیئت‌مدیره خانه سینما و مدیرعامل خانه هنرمندان، بعد از انتشار علنی بیانیه معروف خانه سینما انجام شد. انتشار آن بیانیه در آن شرایط دشوار اجتماعی، هزینه‌زا بود؛ بااین‌حال، فرصتی فراهم آمد تا اهالی خانه بهتر بتوانند مسائل هنرمندان بازداشتی را پیگیری کنند. در این گفت‌وگو عسگرپور نگاه