ابراهیم گلستان: غرضِ بیشترِ حمله‌کنندگان به اصغر فرهادی، لج و دراُفتادن با «رقیب» است

ابراهیم گلستان: غرضِ بیشترِ حمله‌کنندگان به اصغر فرهادی، لج و دراُفتادن با «رقیب» است

ابراهیم گلستان در پاسخ به این سوال که نظرش در مورد موافقان و مخالفان تازه‌ترین ساخته اصغر فرهادی؛ «قهرمان» چیست می‌گوید بیشتر مخالفت‌ها کاری به کار مطلب و سخن ندارند و گاهی غرضِ بیشترشان، لج و درافتادنِ شخصی با کسی است که در نظرشان «دیگری» یا «مورد توجه» یا «رقیب» است. او تاکید می‌کند اصغر