نامه جامعه صنفی اتحادیه تهیه‌کنندگان به محمد خزاعی

نامه جامعه صنفی اتحادیه تهیه‌کنندگان به محمد خزاعی

جامعه صنفی اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران درباره اتفاقات اخیر اتحادیه تهیه‌کنندگان به رییس سازمان سینمایی وزارت ارشاد نامه نوشت. به گزارش سنترسینماپرس به نقل از اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران، جامعه صنفی اتحادیه تهیه کنندگان فیلم سینمایی طی نامه‌ای به محمد خزاعی درباره تخلفات گسترده اتحادیه تهیه‌کنندگان هشدار داد. در متن این نامه آمده است: