جشنواره فیلم کن و درگیری با دو اعتراض بزرگ

جشنواره فیلم کن و درگیری با دو اعتراض بزرگ

به گزارش سنترسینماپرس این دوره از جشنواره فیلم کن همراه با اعتراضات و اعتصابات صنفی مهمی همراه است که از همین ابتدای امر این جشنواره را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. مدیران شهری کن برای اینکه این جشنواره از گزند این اعتراضات مصون بماند، محدوده تظاهرات را دورتر از محل برگزاری جشنواره اعلام کرده و