سه گانه برف خسرو معصومی توسط انتشارات سیب سرخ منتشر شد

سه گانه برف خسرو معصومی توسط انتشارات سیب سرخ منتشر شد

کتاب سه گانه برف خسرو معصومی شامل شش فیلم نامه از این کارگردان سینما توسط انتشارات سیب سرخ منتشر و راهی بازار نشر شد. به گزارش سنترسینماپرس، کتاب «سه گانه برف» اثر خسرو معصومی شامل شش فیلم نامه از نوشته‌های این کارگردان سینما از سوی نشر سیب سرخ منتشر شد. خسرو معصومی درباره این کتاب