توسط انتشارات شعر الف؛ کتاب «تمرین های من با نیروهای حال اکهارت تله» درباره تفکر چاپ شد

توسط انتشارات شعر الف؛ کتاب «تمرین های من با نیروهای حال اکهارت تله» درباره تفکر چاپ شد

  کتاب «تمرین های من با نیروهای حال اکهارت تله» نوشته مهرنوش اسدیان توسط انتشارات شعر الف منتشر و راهی بازار نشر شد. به گزارش سنترسینماپرس به نقل از روابط عمومی انتشارات شعر الف، کتاب «تمرین‌های من با نیروهای حال اکهارت تله» نوشته مهرنوش اسدیان به‌تازگی توسط انتشارات شعر الف منتشر و راهی بازار نشر