سخنگوی سینماداران با مهر مطرح کرد؛ برنامه تعلطیلی سینماها در ایام اربعین اعلام شد

سخنگوی سینماداران با مهر مطرح کرد؛ برنامه تعلطیلی سینماها در ایام اربعین اعلام شد

محمدرضا صابری سخنگوی انجمن سینماداران عنوان کرد که سینماهای کشور از فردا به دلیل اربعین حسینی تعطیل می‌شوند. به گزارش سنترسینماپرس محمدرضا صابری سخنگوی انجمن سینماداران درباره فعالیت سینماها در ایام اربعین حسینی گفت: سینماهای کشور از فردا یکشنبه ۴ مهرماه ساعت ۱۸ تعطیل می‌شوند و روز دوشنبه سینماها به صورت کامل تعطیل هستند. صابری