مدیر تولید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی منصوب شد

مدیر تولید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی منصوب شد

شهنام صفاجو مدیر تولید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی شد. به گزارش سنترسینماپرس به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، طی حکمی از سوی محمد حمیدی مقدم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، شهنام صفاجو به عنوان مدیر تولید این مرکز منصوب و مشغول به کار شد. وی پس