بهترین بازیگران دوره جشن آکادمی افسانه زندگی معرفی شدند

بهترین بازیگران دوره جشن آکادمی افسانه زندگی معرفی شدند

بهترین بازیگران سینما و مطرح ترین فیلم خارجی زبان دومین دوره جشن آکادمی افسانه زندگی معرفی شدند. به گزارش سنتر سینما پرس، سجاد اصغری، مدیر دومین دوره جشن سینمایی آکادمی افسانه زندگی گفت: سرکار خانم تهمینه میلانی مدیر بخش بین الملل آکادمی افسانه زندگی, مطرح ترین فیلم خارجی زبان را انتخاب کرد که انتخاب ایشان حاصل بررسی جشنواره های مطرح