یادادشت محمد رشیدپور درباره اکران تئاترمسیر به کارگردانی مسعود صدیقی

یادادشت محمد رشیدپور درباره اکران تئاترمسیر به کارگردانی مسعود صدیقی

سنترسینماپرس : همیشه یادمان باشد که نقد تئاتر و سایر هنرها، صرفا بابت این است که عوامل اجرایی و تماشگران مطلع باشند که ما پیشرفت ها و گام های مثبت در این عرصه را فراموش نمی کنیم.  می خواهیم بیشتر  و بهتر بدانیم و یاد بگیریم. گاهی از اوقات چاپلوسی ها، تملق ها و یا