مدیرعامل ایران خودرو برکنار شد

مدیرعامل ایران خودرو برکنار شد

به گزارش سنترسینماپرس مهدی خطیبی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو برکنار شد. علیمردان عظیمی، عضو هیأت مدیره شرکت سایپا جانشین خطیبی در ایران خودرو شده است. در کارنامه کاری عظیمی مدیرعاملی و عضویت در هیأت مدیره شرکت‌هایی مانند فنرسازی زر، توسعه بازرگانی برنا و سایپا پرس، مدیرکل دفتر مرکز حقوقی و مدیرکل بازرسی گروه سایپا