حذف دو اثر ماندگار ناصر تقوایی از بستر پلتفرم ها / «ای ایران» و «ناخداخورشید» غیب شدند

حذف دو اثر ماندگار ناصر تقوایی از بستر پلتفرم ها / «ای ایران» و «ناخداخورشید» غیب شدند

به گزارش سنترسینماپرس، «ناخدا خورشید» و «ای ایران» دو اثر ماندگار و جاویدان ناصر تقوایی از بستر پلتفرم‌ها حذف شدند. این اتفاق در حالی افتاده که چندی پیش «فیلیمو» نسخه اصلاح شده و ترمیمی فیلم«ناخدا خورشید» را بر روی پلتفرم خود بارگذاری کرده بود. در حال حاضربه استثنای فیلم «قصه‌های کیش» که تقوایی یکی از