بازیگر «انگل» برای بار نخست در تلویزیون دیده می‌شود

بازیگر «انگل» برای بار نخست در تلویزیون دیده می‌شود

سنترسینماپرس : سونگ کانگ‌هو که بازیگر فیلم‌هایی چون «خاطرات قتل» و «انگل» یا «پارازیت» بوده در سریال درام مستقلی به عنوان «عمو سم شیک» نقش‌آفرینی می‌کند. این سریال که اولین تجربه بازیگری در سریال برای این بازیگر است درباره ۲ مرد در دهه ۱۹۶۰ کره است که با ویژگی‌های چون غرور، طمع و دلدادگی شناخته