بیانیه سازمان سینمایی در محکومیت اقدام سیاسی جشنواره کن؛ جشنواره کن نسبت به احساسات جریحه دار شده پاسخگو باشد

بیانیه سازمان سینمایی در محکومیت اقدام سیاسی جشنواره کن؛ جشنواره کن نسبت به احساسات جریحه دار شده پاسخگو باشد

در پی اقدام موهن و سیاسی جشنواره فیلم کن در توجه به فیلم ضعیف و موهوم عنکبوت مقدس و جریحه دار شدن باورها و اعتقادات شیعیان جهان، سازمان سینمایی با محکومیت این اقدام، بیانیه ای صادر کرد. به گزارش سنترسینماپرس، در پی اقدام موهن و سیاسی جشنواره فیلم کن در توجه به فیلم ضعیف و