نمایش نقاشی دیده نشده از ونگوگ برای نخستین بار

نمایش نقاشی دیده نشده از ونگوگ برای نخستین بار

سنترسینماپرس: یک تابلو نقاشی از «ونسان ون‌گوگ» که تمام مدت در یک مجموعه خصوصی نگهداری می‌شد برای نخستین‌بار برای عموم مردم به نمایش گذاشته می‌شود. تابلو نقاشی «منظره خیابانی در مونمارتر» که توسط «ونسان ون‌گوگ» در بهار سال ۱۸۸۷ خلق شده بود برای نخستین‌بار به نمایش گذاشته می‌شود. این تابلو که در زمان حضور «ون‌گوگ» در