خواسته‌های سراسری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی

خواسته‌های سراسری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی

به دنبال برگزاری تجمع صنفی امروز (یکشنبه/۲۱ دی) بازنشستگان تامین اجتماعی در سراسر کشور، خواسته‌های سراسری آن‌ها در قالب یک بیانه منتشر شد. به گزارش سنترسینماپرس متن خواسته‌های سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که به دنبال تجمع امروز منتشر شد، به این شرح است: ۱- با توجه به شروع جلسات شورای عالی