مالک تماشاخانه وسایل قطب‌الدین صادقی رابه کوچه ریخت

مالک تماشاخانه وسایل قطب‌الدین صادقی رابه کوچه ریخت

سنترسینماپرس: قطب‌الدین صادقی با ابراز تاسف از تعطیلی تماشاخانه «شانو» از اجرای نمایش «عروسی خون» در آینده‌ای نزدیک خبر داد. قطب الدین صادقی نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر با ابراز تاسف از تعطیلی تماشاخانه «شانو» عنوان کرد: متاسفانه صاحب ملک با حکم دادگاه ما را از تماشاخانه بیرون انداخت و وسائل و تجهیزات سالن را