تندیس آکادمی افسانه زندگی به یاد عباس کیارستمی به دبیرکل سازمان ملل اهدا شد

تندیس آکادمی افسانه زندگی به یاد عباس کیارستمی به دبیرکل سازمان ملل اهدا شد

سنترسینماپرس : آیین اختتامیه دور پنجم مراسم آکادمی افسانه زندگی در سالن موج نو آکادمی افسانه زندگی با صحبت های بنیانگذار مراسم آغاز شد سجاد اصغری رئیس مراسم بین المللی آکادمی افسانه زندگی گفت: امروز فرصتی دوباره دست داد که هفت فیلم مطرح سال سینمای ایران را در دور پنجم از بین تولیدات یکساله (۱۳۹۹

سجاد اصغری : ۱۵ دسامبر، بهترین فیلم خارجی زبان معرفی می شود

سجاد اصغری : ۱۵ دسامبر، بهترین فیلم خارجی زبان معرفی می شود

مدیر جشن سینمایی آکادمی افسانه زندگی گفت : امروز بنابر تجربه ای که از برگزاری سه دوره بخش بین الملل بدست آوردیم و با آسیب شناسی که انجام دادیم… به گزارش سنتر سینما پرس، مدیر جشن سینمایی آکادمی افسانه زندگی  گفت : امروز بنابر تجربه ای که از برگزاری سه دوره بخش بین الملل بدست