معرفی فیلم های بخش مسابقه جشنواره فیلم کن ۲۰۱۹

معرفی فیلم های بخش مسابقه جشنواره فیلم کن ۲۰۱۹

معرفی کامل ۲۱ فیلم حاضر در بخش رقابت اصلی هفتاد و دومین جشنواره فیلم کن له گزارش سنتر سینما پرس-جشنواره کن هرسال میزبان فیلمسازهایی از سراسر دنیا است؛ هم کسانی که کهنه کار هستند و ید طولایی در این جشنواره ها دارند و هم جوانان جویای نامی که شاید اولین بار است پایشان به کن