اعتراض جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینمای ایران نسبت به معرفی نمایندگان تهیه‌کنندگان برای حضور در انتخابات خانه سینما

اعتراض جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینمای ایران نسبت به معرفی نمایندگان تهیه‌کنندگان برای حضور در انتخابات خانه سینما

جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینمای ایران نسبت به معرفی نمایندگان تهیه‌کنندگان برای حضور در انتخابات خانه سینما اعتراض کردند. به گزارش سنترسینماپرس، شانزدهمین انتخابات خانه سینما قرار است فردا دوم مرداد ماه برگزار شود و در همین راستا صنوف مختلف نمایندگان خود را برای حضور در این انتخابات معرفی کرده‌اند. جامعه صنفی تهیه‌کنندگان به تازگی نامه‌ای