رقابت زنان ایرانی در جشنواره سینمائی فرانسه برندگانش را شناخت

رقابت زنان ایرانی در جشنواره سینمائی فرانسه برندگانش را شناخت

بخش ویژه زنان سینمای ایران در شصت و دومین جشنواره پراد در کشور فرانسه، برندگان را معرفی کرد. به گزارش سنترسینماپرس جشنواره سینمائی پراد- فرانسه، از امسال بخش مسابقه ای ایجاد کرده که قراراست هرساله برنامه‌ای ویژه زنان کشورهای گوناگون در  آن گنجانده شود و اولین دوره این برنامه را به سینمای ایران اختصاص داده