فیلمسازانی که پله‌به‌پله با «عمار» رشد کردند

فیلمسازانی که پله‌به‌پله با «عمار» رشد کردند

سنترسینناپرس:حجت عدالت‌پناه کارگردان سینمای مستند بیان کرد که ما از افرادی بودیم که در جشنواره «عمار» برای اولین بار آثارمان پخش و دیده شد، پله‌پله با این رویداد پیشرفت کردیم و با آن بزرگ شدیم. حجت عدالت‌پناه کارگردان و مستندساز درباره یک دهه برگزاری جشنواره مردمی فیلم «عمار» گفت: حقیقت امر این است که جشنواره