رسول صدرعاملی چه‌طور راهی مسکو شد؟

رسول صدرعاملی چه‌طور راهی مسکو شد؟

رسول صدرعاملی طبق قراری که دو سال قبل با دست‌اندرکاران جشنواره فیلم مسکو داشت و به دلیل کرونا به سرانجام نرسید، امسال برای داوری این رویداد به این کشور سفر کرده است.؛