جشنواره فیلم کن و درگیری با دو اعتراض بزرگ

جشنواره فیلم کن و درگیری با دو اعتراض بزرگ

به گزارش سنترسینماپرس این دوره از جشنواره فیلم کن همراه با اعتراضات و اعتصابات صنفی مهمی همراه است که از همین ابتدای امر این جشنواره را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. مدیران شهری کن برای اینکه این جشنواره از گزند این اعتراضات مصون بماند، محدوده تظاهرات را دورتر از محل برگزاری جشنواره اعلام کرده و

معرفی فیلم های بخش مسابقه جشنواره فیلم کن ۲۰۱۹

معرفی فیلم های بخش مسابقه جشنواره فیلم کن ۲۰۱۹

معرفی کامل ۲۱ فیلم حاضر در بخش رقابت اصلی هفتاد و دومین جشنواره فیلم کن له گزارش سنتر سینما پرس-جشنواره کن هرسال میزبان فیلمسازهایی از سراسر دنیا است؛ هم کسانی که کهنه کار هستند و ید طولایی در این جشنواره ها دارند و هم جوانان جویای نامی که شاید اولین بار است پایشان به کن