فیلم کوتاه «قلب برفی» و «فرشتگان نمی میرند» به جشنواره ای در کشور برزیل راه پیدا کردند.

فیلم کوتاه «قلب برفی» و «فرشتگان نمی میرند» به جشنواره ای در کشور برزیل راه پیدا کردند.

  به گزارش سنترسینماپرس ، فیلم کوتاه «قلب برفی» و «فرشتگان نمی میرند» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا بیگلری به دومین فستیوال Festival de Cinema de Alter do Chão کشور برزیل راه پیدا کردند. موضوع فیلم کوتاه «قلب برفی» درباره صلح جهانی است و «فرشتگان نمی میرند» نیز درباره از جان گذشتگی و فداکاری های کادر درمان