حضور فیلم کوتاه «ارتودنسی» از ایران در رقابت جشنواره کن    

حضور فیلم کوتاه «ارتودنسی» از ایران در رقابت جشنواره کن    

سنترسینماپرس : سایت جشنواره کن فیلم‌های کوتاه راه‌یافته به هفتاد و چهارمین دوره این جشنواره و هیات داوران را اعلام کرد که فیلم کوتاه «ارتودنسی» به کارگردانی محمدرضا میقانی در این جشنواره حضور خواهد داشت. سایت جشنواره کن فیلم‌های کوتاه راه‌یافته به هفتاد و چهارمین دوره این جشنواره و هیات داوران را اعلام کرد. بر