تکلیف جشن خانه سینما امسال چه می‌شود؟ 

تکلیف جشن خانه سینما امسال چه می‌شود؟ 

برگزاری جشن حانه سینما که دو سال با وقفه روبرو بوده، امسال در شرایطی پیگیری می‌شود که هیات مدیره خانه سینما در آستانه تغیبر است و انتخابات پیش‌رو تدارک برای اجرای جشن را در وضعیت خاصی قرار می‌دهد.  به گزارش سنترسینماپرس، جشن بزرگ سینمای ایران که ۷۰ روز تا موعد همیشگی آن باقی مانده، هر