دومین جشن سینمایی آکادمی افسانه زندگی برگزار می شود

دومین جشن سینمایی آکادمی افسانه زندگی برگزار می شود

دومین دوره جشن سینمایی آکادمی افسانه زندگی با محوریت حمایت از صنعت گردشگری گیلان برگزار می‌شود. به گزارش  سنتر سینما پرس ، نشست دو جانبه مدیر جشن سینمایی آکادمی افسانه زندگی و معاون گردشگری گیلان در راستای تعامل و همکاری بیشتر برای برگزاری بهتر دومین دوره جشن سینمایی آکادمی افسانه زندگی و معرفی هفت فیلم