بدون «فیلم خوب» بازگشایی سینماها تاثیری ندارد/ مدیر پردیس سینمایی بهمن سنندج

بدون «فیلم خوب» بازگشایی سینماها تاثیری ندارد/ مدیر پردیس سینمایی بهمن سنندج

حیدر مرادی مدیر امور سینمایی موسسه «بهمن سبز» کردستان بیان کرد تا زمانی که فیلم‌های خوب اکران نشود، صرف بازگشایی سینماها هیچ تاثیری ندارد و باید به فکر تامین محتوا برای احیای سینما بود. سنترسینماپرس– حیدر مرادی مدیر امور سینمایی موسسه «بهمن سبز» حوزه هنری در استان کردستان درباره وضعیت بازگشایی سینماهای این استان گفت: