ادعای جنجال برانگیز محمود احمدی نژاد درباره مبلغ یارانه نقدی

ادعای جنجال برانگیز محمود احمدی نژاد درباره مبلغ یارانه نقدی

رئیس جمهور سابق ادعایی عجیب درباره مبلغ یارانه نقدی مطرح کرده است. به گزارش خبرگزاری سنترسینماپرس ، محمود احمدی نژاد اگرچه در سال های اخیر تبدیل به چهره ای جنجالی شده است اما به نظر می رسد او این روزها خطوط قرمز را با سرعتی چند برابر می شکند، آنقدر که حتی یاران غار او