آیت الله رئیسی:ظرفیت گسترش مناسبات بین تهران و اسلام آباد وجود دارد

آیت الله رئیسی:ظرفیت گسترش مناسبات بین تهران و اسلام آباد وجود دارد

رئیس جمهوری در دیدار با نخست وزیر پاکستان با بیان اینکه ظرفیت های دست نخورده و ارزشمندی در ایران و این کشور برای گسترش مناسبات وجود دارد،گفت: عزم جمهوری اسلامی ایران ارتقای روابط و همکاری های منطقه ای به ویژه با کشورهای همسایه است و در این میان پاکستان جایگاه خاصی دارد. به گزارش سنترسینماپرس