سجاد اصغری : تندیس آکادمی افسانه زندگی نخستین اثرسینمایی حوزه میراث فرهنگی به جشنواره کن، ونیز و برلین می رود

سجاد اصغری : تندیس آکادمی افسانه زندگی نخستین اثرسینمایی حوزه میراث فرهنگی به جشنواره کن، ونیز و برلین می رود

  سنترسینماپرس : به مناسبت هفته میراث فرهنگی ، رئیس فستیوال آکادمی افسانه زندگی گفت: تندیس آکادمی افسانه زندگی بعنوان یک اثر تاریخی هنری که روایتی را به زبان سینما بیان کرده است را می توان جز نخستین آثاری که برگرفته از تفکر یک سینماگر است دانست ، تندیس آکادمی افسانه زندگی که سمبل جشن سینمایی