بهترین فیلم‌های تاریخ سینما به انتخاب راجر ایبرت

بهترین فیلم‌های تاریخ سینما به انتخاب راجر ایبرت

راجر ایبرت یکی از منتقدان برتر و نام آشنای سینما است و در این مطلب به معرفی بهترین فیلم‌های تاریخ سینما به انتخاب وی می‌پردازیم. شاید محترم‌ترین و معتبرترین منتقد سینما در طول تاریخ، راجر ایبرت باشد که یکی از چهره‌های کلیدی تاریخ سینما نیز محسوب می‌شود. نقدهای وی که به طور گسترده خوانده می‌شدند،