مصیبتی به نام سینمای معضلات اجتماعی! | رامتین شهبازی از فیلم «برادران لیلا» نوشت

مصیبتی به نام سینمای معضلات اجتماعی! | رامتین شهبازی از فیلم «برادران لیلا» نوشت

رامتین شهبازی منتقد، پژوهشگر و مدرس سینما در پی انتشار فیلم «برادران لیلا» یادداشتی پیرامون سینمای اجتماعی ایران نوشت. به گزارش سنترسینماپرس رامتین شهبازی در صفحه اجتماعی خود پیرامون «برادران لیلا» نوشت: آخرین ساخته سعید روستایی فیلم «برادران لیلا» از نقطه‌ای آسیب می‌بیند که بسیاری از فیلم‌های موسوم به سینمای آسیب‌های اجتماعی ایران با آن