توسط انتشارات الهدی؛ کتاب «سینمای ایران و ژاپن» منتشر شد

توسط انتشارات الهدی؛ کتاب «سینمای ایران و ژاپن» منتشر شد

کتاب «سینمای ایران و ژاپن» به قلم قدرت الله ذاکری توسط انتشارات الهدی منتشر شد. این کتاب به سفارش رایزنی فرهنگی ایران در ژاپن نوشته شده است. به گزارش سنترسینماپرس کتاب «سینمای ایران و ژاپن» نوشته قدرت الله ذاکری (ژاپن شناس) به سفارش رایزنی فرهنگی و همراه با مقدمه و نگارش بخش‌هایی از جمله ضمیمه