رویدادهای ۲۰۲۰ ایران و آمریکا

رویدادهای ۲۰۲۰ ایران و آمریکا

  طی یک سال گذشته، آمریکا ۳۳ بار از ابزار تحریم علیه تهران استفاده کرد و در شهادت دو تن از بزرگ‌مردان ایران دخیل بود حال آنکه در نهایت، این ترامپ است که بزرگترین بازنده سال ۲۰۲۰ لقب گرفت. سنترسینماپرس : تحویل سال نو میلادی بهانه‌ای است برای آنکه مروری بر مهمترین حوادث یک سال گذشته