سجاد اصغری : ۱۵ دسامبر، بهترین فیلم خارجی زبان معرفی می شود

سجاد اصغری : ۱۵ دسامبر، بهترین فیلم خارجی زبان معرفی می شود

مدیر جشن سینمایی آکادمی افسانه زندگی گفت : امروز بنابر تجربه ای که از برگزاری سه دوره بخش بین الملل بدست آوردیم و با آسیب شناسی که انجام دادیم… به گزارش سنتر سینما پرس، مدیر جشن سینمایی آکادمی افسانه زندگی  گفت : امروز بنابر تجربه ای که از برگزاری سه دوره بخش بین الملل بدست