سحر قریشی از واقعیتی مهم پرده برداشت!

سحر قریشی از واقعیتی مهم پرده برداشت!

سحر قریشی از واقعیتی مهم درباره دوستی بسیار خالصانه اش با سمانه پاکدل پرده برداشت و گفت او تنها فردی است که تمام رازهایش را به او می گوید. به گزارش سنترسینماپرس، سحر قریشی بازیگر خوش چهره و مطرح در یکی از مصاحبه هایش درباره دوستی عمیقش با سمانه پاکدل صحبت هایی را مطرح کرد