سود سهام عدالت تا شب عید واریز می شود؟

سود سهام عدالت تا شب عید واریز می شود؟

 در آستانه پایان سال برخی صاحبان سهام عدالت همچنان منتظر دریافت سود سهام عدالت سال ۹۸ هستند. آیا ممکن است تا پیش از پایان امسال سود سهام عدالت سال ۹۸ به حساب صاحبان سهام عدالت واریز شود؟ به گزارش سنترسینماپرس در آستانه پایان سال برخی صاحبان سهام عدالت همچنان منتظر دریافت سود سهام عدالت سال