فعال ترین سینماگران ایرانی درحوزه بین الملل ۲۰۲۰

فعال ترین سینماگران ایرانی درحوزه بین الملل ۲۰۲۰

سنترسینماپرس: ابن گزارش بنابر آمار خبرگزاری های رسمی و پایگاههای سینمایی و روزنامه نگاران و روزنامه ها و وبسایت های داخلی و خارجی از عملکرد یکساله سینماگران ایران در حوزه بین الملل جمع بندی و طراحی شده است. فعال ترین سینماگران ایرانی درحوزه بین الملل •مجید مجیدی در سالی که گذشت فیلم سینمایی خورشید به