پرویر شیخ طادی: «شهرک سینمایی دفاع مقدس» امانتی است که به دست مسئولان سپرده شده است نه وسیله‌ای برای کسب درآمدهای هنگفت و یا تجارت!

پرویر شیخ طادی: «شهرک سینمایی دفاع مقدس» امانتی است که به دست مسئولان سپرده شده است نه وسیله‌ای برای کسب درآمدهای هنگفت و یا تجارت!

پرویر شیخ طادی کارگردان شناخته شده سینما و تلویزیون شرایط سخت امروز و عدم همکاری نهادهای مربوطه برای ساخت آثار دفاع مقدسی را مورد ارزیابی قرار داد.؛