از سوی شورای ارزشیابی هنرمندان؛ یک نوازنده دف مدرک درجه یک هنری گرفت

از سوی شورای ارزشیابی هنرمندان؛ یک نوازنده دف مدرک درجه یک هنری گرفت

  شورای عالی ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور به یک نوازنده و پژوهشگر حوزه موسیقی مدرک درجه یک هنری اعطا کرد. به گزارش سنترسینماپرس، از سوی شورای عالی ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور مدرک درجه یک هنری در رشته موسیقی و نوازندگی ساز دف به عماد توحیدی اعطا شد. عماد توحیدی دانش آموخته