کتاب «بادیگارد» منتشر شد/ ماجرای محافظ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق

کتاب «بادیگارد» منتشر شد/ ماجرای محافظ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق

بعضی انسان‌ها تیپ نیستند، شخصیت هستند. این آدم‌ها شبیه ندارند و به همین علت نمی‌شود پیش‌بینی‌شان کرد. به گزارش سنترسینماپرس ، روزنامه «وطن امروز» در ادامه نوشت: شخصیت اصلی کتاب «بادیگارد»  از این دسته انسان‌هاست؛ انسانی هم خشن و جدی، هم رئوف و شوخ و شنگ. انسانی که در کار آنقدر جدی می‌شود که همه از