با حکم مدیرعامل «بنیاد سینمایی فارابی»؛ «علی مرادخانی» مدیر روابط عمومی این بنیاد شد

با حکم مدیرعامل «بنیاد سینمایی فارابی»؛ «علی مرادخانی» مدیر روابط عمومی این بنیاد شد

سنترسینماپرس: «علی مرادخانی»، با حکم مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی به سمت روابط عمومی این بنیاد منصوب شد. به گزارش سنترسینماپرس ، با حکم «سیدمهدی جوادی» مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، «علی مرادخانی» به سمت مدیر روابط عمومی این بنیاد منصوب شد. همچنین «میلاد شکرخواه» که پیش از این سرپرست روابط عمومی و مدیر فناوری اطلاعات این بنیاد