نامزدی «مسخ در مسلخ» در جشنواره آمریکایی «استخوان‌های برهنه»

نامزدی «مسخ در مسلخ» در جشنواره آمریکایی «استخوان‌های برهنه»

فیلم بلند داستانی «مسخ در مسلخ» به کارگردانی جواد دارایی در لیست پنج نامزد نهایی بهترین کارگردان فیلم بلند خارجی زبان جشنواره «استخوان‌های برهنه» آمریکا قرار گرفته است. به گزارش سنترسینماپرس ، فیلم بلند داستانی «مسخ در مسلخ» به تهیه کنندگی مهدی کوه زاده و کارگردانی جواد دارایی در ششمین حضور جهانی خود در لیست