فیلم مستند سرتر از فیلم داستانی است

فیلم مستند سرتر از فیلم داستانی است

کارگردان مستند «قلب من» معتقد است استقبال از مستندهای ایرانی در جشنواره‌های معتبر نشان دهنده رشد این جریان و اقبال جهانی به آن است. یاسر طالبی مستندساز درباره چهاردهمین جشنواره «سینما حقیقت» به خبرنگار سنتر سینما پرس گفت: اتفاقی که مستندسازان ایرانی رقم زده‌اند منجر به این شده که سینمای مستند پیش روتر از سینمای