خرمگس و ۳ فیلم دیگر در اکران آنلاین

خرمگس و ۳ فیلم دیگر در اکران آنلاین

   سنترسینماپرس _ در هفدهمین هفته نمایش اینترنتی گزیده فیلم های کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران، ۴ فیلم در وی اودی ها به نمایش در می آید. به گزارش روز جمعه خبرنگار سینمایی سنترسینماپرس، در هفدهمین هفته نمایش اینترنتی گزیده فیلم های کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران با عنوان «چهار ایده، چهار فیلم» فیلم های