۱۴ نامزد مرحله اول «چهره سال هنر انقلاب» معرفی شدند

۱۴ نامزد مرحله اول «چهره سال هنر انقلاب» معرفی شدند

معاون هنری حوزه هنری، ۱۴ نامزد مرحله اول چهره سال هنر انقلاب در سال ۱۳۹۹ را معرفی کرد. به گزارش سنترسینماپرس به نقل از ستاد خبری هفته هنر انقلاب، ۱۴ نامزد مراحل اول چهره سال هنر انقلاب در سال ۱۳۹۹ توسط مجدالدین معلمی معاون هنری حوزه هنری معرفی شدند. قرار است از بین این ۱۴