دستمزد یک میلیاردی منوچهر هادی برای هر قسمت «نیسان آبی۲»

دستمزد یک میلیاردی منوچهر هادی برای هر قسمت «نیسان آبی۲»

منوچهر هادی به دلیل آنچه «عدم توافق مالی» از سوی او عنوان شده است، از کارگردانی «نیسان آبی ۲» انصراف داد؛‌ توافقی که در صورت تحقق، به نظر می‌رسد برای کارگردانی هر قسمت، دستمزدی یک میلیارد تومانی را برایش در پی داشت! صبح امروز ـ شنبه ـ منوچهر هادی با انتشار مطلبی در فضای مجازی