اعلام آخرین مهلت شرکت در همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران

اعلام آخرین مهلت شرکت در همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران

با اعلام آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات به سومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران، پوستر این رویداد نیز با طراحی شاهین علوی و دربرگیری نمادهایی علمی و سینمایی منتشر شد. به گزارش سنترسینماپرس به نقل از ستاد خبری همایش، سومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران با هدف ایجاد بستر مناسب برای پژوهش‌های کاربردی تلاش دارد